Tiếng Việt English
    Trang chủ      Giới thiệu     Sản phẩm     Tin tức     Tư vấn     Hỏi đáp     Liên hệ
THÔNG TIN SỰ KIỆN
 
quyết định phê duyệt dự án mở rộng nhà máy sản xuất giống cây trồng giai đoạn I .

 

Do nhu cầu hiện tại và dự thảo đề án định hướng phát triển trong dài hạn 2011-2015 đang trình Hội động quản trị Công ty thông qua .Ngày 1 tháng 09 năm 2011 Tổng giám đốc Công ty CP giống cây trồng Đông Nam ký quyết định số 32/QĐ-TGĐ về việc phê duyệt dự án mở rộng nhà máy sản xuất giống cây trồng giai đoạn I . Sau đây là trích đoạn nội dung của quyết định .

   

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 32 /QĐ-TG                         Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án

Tên dự án : Mở rộng nhà máy sản xuất giống cây trồng giai đoạn I

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ ……

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Phê duyệt dự án : Mở rộng nhà máy sản xuất giống cây trồng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án : Mở rộng nhà máy sản xuất giống cây trồng giai đoạn I.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam.

3. Đơn vị khảo sát, lập BCKT-KT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhiệt Đới.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình:

 - Mở rộng nhà xưởng C : Từ 840 m2 lên 1.140 m2 . Nhà công nghiệp khung kèo zamil, mái lợp tole sống vuông, tường bao che xây gạch ống.

- Hệ thống máy sàng lúa CL 3 thế hệ mới .

5. Địa điểm xây dựng: Lô N2d, Cụm công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

6. Diện tích sử dụng đất: 13.975 m2

7. Loại, cấp công trình: - Loại công trình: Công trình công nghiệp. - Cấp công trình: Công trình cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn ).

9. Nguồn vốn đầu tư: Doanh nghiệp sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay tín dụng ngắn hạn, trung hạn để thực hiện đầu tư.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều hành dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2011 .

Điều 2. Tổ chức thực hiện. Giao cho Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm quản lý và tổ chức xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                    Nguyễn Lâm Danh

- Đơn vị tư vấn thiết kế

- Lưu: Văn phòng.  

         

         Sau khi thực hiện dự án sẽ nâng công suất chế biến giống cây trồng cụ thể : Giống lúa các loại 6.500 tấn/năm ; Bắp giống 400 tấn/năm ; Đậu xanh giống 200 tấn/năm ; Thu mua và chế biến nông sản 4.500 tấn/năm .

 

 

                     Phân xưởng chế biến 1 và 2 trước khi thực hiện dự án

 

                        Phân xưởng chế biến 3 trước khi thực hiện dự án

 

Nhà điều hành - Công ty CP giống cây trồng Đông Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dongnamseed
Số lượt đọc: 1765 - Ngày cập nhật: 14/11/2011
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12
Trang chủ       Giới thiệu       Sản phẩm       Thông tin sự kiện       Tư vấn nhà nông       Hỏi đáp       Liên hệ
© Copyright 2011 - Bản quyền thuộc Công ty CP Giống cây trồng Đông Nam
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: +84 0259 6299099 - Fax: +84 0259 6252133
Website: http://www.dongnamseed.com.vn - Email: dongnamseednt@gmail.com